verhuisdozen, verhuisdekens, verhuismateriaal goedkoop

Privacy

De website van AGH Support is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.

Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met AGH Support in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden. Op de website van AGH Support worden links naar andere websites vermeld. AGH Support draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. AGH Support verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij AGH Support daar wettelijk toe is verplicht.